SA 14.05.22 | Konzert: Luumu


SA 18.06.22 | Konzert: Tobi Gmür – Solo


SA 02.07.22 | Konzert: Veronika Stalder – Solo


SA 10.09.22 | Konzert: Bruno Amstad – Solo


SA 22.10.22 | Konzert: Long Tall Jefferson – Solo


SA 12.11.22 | Konzert: Esther Bächlin – Solo


MI 23.11.22 | Kabarett: Veri – Jahresrückblick 2022


SA 10.12.22 | Konzert: Heidi Happy – Nid für ewig


SA 04.02.23 | Musikalisches Kabarett: Muriel Zemp – Kauderwelsch